De wijkkerkenraad Stad en Landen is sinds 2011 de vertegenwoordiging van één van de twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Meppel. Samen met, en naast het Erfdeel, de andere wijkgemeente, geven zij vorm en inhoud aan deze gemeente.

Wij beleven ons gemeente zijn vanuit de volgende wezenlijke uitgangspunten: Pasen is de bron van de gemeente. Jezus Christus, zijn geboorte en wat daaraan vooraf ging, zijn levenswandel zijn kruis en opstanding, zoals wij dat uit het Evangelie kennen, zijn maatgevend voor de identiteit van de gemeente. Daarbij verliezen wij niet uit het oog dat Hij een kind is van het Bijbelse Joodse volk en leefde met de Thora.

De bijbel vormt het bronnenboek van de gemeente. Rondom het Woord en de sacramenten willen wij gemeente van Christus zijn.

Het leven van de gemeente krijgt inhoud doordat het terug gaat naar de bron, de oorsprong van de kerk, de Heer van de kerk. Dat wordt zichtbaar in haar handelen dat plaats vindt rond drie begrippen: geloof, hoop en liefde. Dit handelen betreft de omgang met God, omgang met elkaar binnen de gemeente en omgang met de wereld, wat zich uit in maatschappelijke betrokkenheid.

De gemeente is niet in zichzelf gekeerd. Dankzij de Heilige Geest kan zij op een open manier de liefde en gerechtigheid van God een zichtbare plaats geven in de wereld. De gemeente is een lerende gemeente. Dat wil zeggen, dat zij kritisch naar zichzelf kan kijken en veel aandacht besteedt aan geloven als doorgaand leerproces.

Login

Laatste preken