Preken uit vorige kerkdiensten

zondag 04 februari 2018

doopdienst thema 'tegen de koorts'

Gemeente van Christus,

 

De schoonmoeder van Simon Petrus ligt met koorts in bed. Maar Jezus doet haar opstaan en de koorts verdwijnt.

Opmerkelijke volgorde: medisch niet logisch maar bijbels gezien wel want het begint met opstaan, vooral als koorts spreekwoordelijk is.

Elfstedenkoorts verdwijnt pas als je de schaatsen onderbindt.

De aarde wordt alleen beter als mensen opstaan tegen de opwarming,

en goudkoorts verdwijnt  als je de hebzucht weerstaat.

 

De schoonmoeder van Petrus staat op en gaat meteen aan het werk; ze begint voor het gezelschap te zorgen of beter gezegd: ze diende hen. En dan niet dienen in de zin van de traditionele rol van huisvrouw die naar de keuken vliegt om koffie te zetten en schoonmoeders appeltaart voor te schotelen.

Nee… dienen in de zin van diaken zijn. Deze vrouw wordt diaken en deelt met anderen wat ze zelf aan goedheid ontvangen heeft.

Opstaan en dienen: dat is, wat Marcus betreft, de taak van Jezus’ volgelingen.

Sta op tegen wat het leven verziekt.

Sta op… dien het goede, dien het leven, dien je naaste want daarmee is God gediend.

 

Jezus doet Petrus’ schoonmoeder opstaan en ze is niet de enige want ’s avonds, als de zon is onder gegaan, komen alle inwoners van de stad tot Jezus, koortsachtig zoekend naar genezing, licht, kracht en vertrouwen.

En Jezus, met ontferming bewogen, bediende hen op hun wenken en deed hen opstaan.
Je mag hopen  dat ze voorgoed genezen zijn van hun ziekmakende praktijken, hun onreine geesten, de dovemansoren, hun blinde haat, de verlammende jaloezie, het koortsachtig zoeken naar eigen bevrediging. Je mag hopen dat ze zó genezen zijn dat Gods koninkrijk ermee gediend is.

 

Aan het begin van zijn evangelie zet Marcus meteen de toon. Hij laat zien dat Jezus gekomen is om te dienen en mensen te doen opstaan.

Dat opstaan laat Marcus Jezus meteen al doen want vroeg in de morgen, staat Jezus op
en gaat naar een eenzame plek om te bidden.

“Zijn bed is leeg”  roepen de discipelen “Hij is opgestaan” en ze gaan Hem zoeken…

Dat zullen ze nog vaak moeten doen want Jezus staat voortdurend op en is in dat opstaan hen meestal een stap voor.

Ach en als iemand bij leven en welzijn opstaat, is het dan een wonder dat Hij ook opstaat uit de dood?
……….

Vandaag is het zondag Werelddiaconaat, de kerk in actie.

Misschien worden we wel eens actie-moe want je kunt toch niet altijd en overal opstaan en dienen? Want wie is er mee gediend dat jij burned out raakt?

Marcus doet Jezus opstaan en dienen, voortdurend maar ook voortdurend laat hij Hem naar een eenzame plaats gaan om te bidden, om tijd te nemen voor God en zichzelf.

Want wie alleen maar opstaat, dient en alles geeft, raakt leeg;
wie geen tijd neemt op adem te komen, raakt buiten adem.

En omgekeerd: wie alleen maar inademt, zal stikken;

wie alleen maar neemt, raakt overvol.

 

Beste ouders…..

onze kinderen groeien op in een wereld waarin veel van hen gevraagd wordt en de lat hoog ligt: Je moet presteren, aan alles meedoen, voortdurend online zijn, je successen laten zien op social media.  Maar wie is er mee gediend?

Het aantal tieners en twintigers met een burn-out stijgt schrikbarend.

Wie beschermt onze kinderen tegen dit koortsachtig opjagen?
Wie leert hen inademen?
Wie leert hen dat ze mogen zijn wie ze zijn?

Wie geneest hen van de ziekmakende idee dat je alleen goed genoeg bent als je voldoet aan hoge eisen en pas meetelt als je succesvol bent?

 

Daar zijn ouders voor én daarvoor is een God die mensen niet de maat neemt, hen niet beoordeelt op hun successen maar die onvoorwaardelijk van ons houdt, wie we ook zijn.

Dat mag een mens vertrouwen geven en het kan helpen bij het doen verdwijnen van het koortsachtig zoeken naar succes en waardering in de hoop dat wij, als een luizenmoeder in de pels, blijven opstaan tegen het over de kling jagen van elkaar;
dat wij zó gaan dienen dat zowel God, de wereld, onze naasten en wijzelf ermee gediend zijn
amen

Powered by: truthengaged

Login

Nieuwsbrief

 

Laatste preken