Afgelopen vergadering van de Algemene Kerkenraad is het verzoek om Trias op te nemen in de herstructurering van de Groenmarkt/Kromme Elleboog behandeld.
Eind mei is er op verzoek van projectontwikkelaar Van Wijnen een gesprek geweest tussen een afvaardiging van het College van Kerkrentmeesters, de projectontwikkelaar, zorgpartijen De Stouwe en Noorderboog, de architect (B+O) en de gemeente Meppel. Op 6 juni is ook schriftelijk aan de Protestantse Gemeente te Meppel het verzoek uitgebracht.
In dat gesprek (en in de brief) is het verzoek gedaan of het gebouw Trias meegenomen kan worden in de planvorming rond de herstructurering van het gebied om Trias en de Oude Kerk. Concreet: Trias tegen de vlakte en in het nieuwe gebouw (met onder meer zorgwoningen voor senioren) krijgt Trias op de eerste verdieping ruimten terug. Voor de projectontwikkelaar is hierbij vooral van belang dat de parkeergarage hierdoor een groter oppervlakte kan krijgen en zo minder hoog wordt. Veder kan aan de Groenmarkt kant een entree tot de parkeergarage gerealiseerd worden.
Het kerkgebouw zou met een loopbrug verbonden worden de eerste verdieping in het nieuw op te zetten gebouw.
Zoals gebruikelijk is het College van Kerkrentmeesters om advies gevraagd. Het college heeft geadviseerd om niet in te gaan op dit verzoek. De Algemene Kerkenraad heeft dit verzoek unaniem overgenomen. In het advies (en de discussie in de vergadering) kwamen als belangrijkste punten naar voren:

Rond het samengaan van onze kerken is afgesproken dat we tot 2015 geen besluiten zullen nemen over de gebouwen. Gezien het feit dat dergelijke gelegenheden niet met grote regelmaat voordoen heeft het college ook inhoudelijk naar het de voorstellen gekeken.
Functie van Kerkzaal met mogelijkheid tot activiteiten in het Gebouw van Trias worden ernstig beperkt. Wanneer bijvoorbeeld na een eredienst of begrafenis er koffie aangeboden wordt in Trias zou dat in de nieuwe situatie betekenen dat alle bezoekers met een (in de Kerk te bouwen) lift naar de loopbrug worden gebracht, of via een trap om dan vervolgens naar de zalen te gaan die zich op enige afstand van het kerkgebouw bevinden. Dit geldt overigens ook voor een koor wat zich in trias voorbereid etc etc.
Voor activiteiten waar jeugd bij betrokken is, maar ook voor ‘feesten en partijen’ waarbij muziek gespeeld wordt voorzien we problemen met senior bewoners van de zorgwoningen die letterlijke een eindje verderop in de gang gesitueerd zijn. Juist om die reden is destijds een kelder gemaakt in Trias om geen overlast te veroorzaken in de buurt.
De toiletgroepen die zich nu in Trias bevinden verhuizen naar de eerste verdieping.
De ruimte om Trias (de binnenplaats) komt geheel te vervallen. Voor de buitenactiviteiten (Barbecue, markt e.d.) is geen plaats voorzien. Ook het stallen van fietsen op eigen terrein is niet meer mogelijk.
Nu kan de Protestantse Gemeente te Meppel zelf beschikken over alles wat met Trias te maken heeft. In de nieuwe constructie wordt door het gezamenlijk gebruik (o.a. toegang en liften) via de Vereniging van Eigenaren de mogelijkheden beperkt.
Tijdens de sloop en bouw zijn er geen voorzieningen in de nabijheid van de Oude Kerk beschikbaar. Ervaring leert dat een dergelijk traject tussen één en twee jaar kan duren. Dit geeft extra zorgen en problemen bij de uitvoering van onder meer het toch al kwetsbare jeugdbeleid binnen onze gemeente.
Verder is destijds Trias gebouwd met vele vrijwilligers en vele acties. Naast een financiële- en gebruikswaarde is er dus ook een emotionele en symbolische waarde.
Eventuele positieve punten (alles nieuw, mogelijkheid om wensen voor ‘de kerk van morgen’ in te brengen, eenmalig financieel voordeel) wegen naar mening van de Algemene Kerkenraad niet op tegen de geschetste nadelen.
Namens de Algemene Kerkenraad is de ‘penvoerder’ Van Wijnen en de Gemeente Meppel op de hoogte gebracht van ons standpunt.
Namens de Algemene Kerkenraad,
Johan Ebbers

 

P.s. Eventuele vragen kunt u stellen aan Rinze v.d. Meij, woordvoerder voor dit onderwerp (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Login

Welkom

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.

Onze gemeente kent twee wijkgemeenten. Te weten Stad en Landen en Het Erfdeel

 

Wilt u iets met ons delen? Dat kan via 'Contact' of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadenlanden

heterfdeel