Ons als leden van de commissie is gevraagd om in Gaandeweg toe te lichten wat onze commissie doet en wie we zijn. Dat doen we natuurlijk graag, maar we willen ook van de gelegenheid gebruik maken om u kort bij te praten over onze lopende actie voor Sri Lanka en Bali. Inmiddels heeft de actie voor de beide projecten samen ongeveer 5000 Euro opgebracht. Ons streven is echter een bedrag van 10.000 Euro. Daar zijn we dus nog niet. In de opbrengst zit ook een prachtig bedrag van ruim 800 Euro van de Anne Frankschool. Deze school heeft dus een enorme bijdrage geleverd waar we heel blij mee zijn. Voor volgend jaar willen we nog enkele andere scholen benaderen en hopelijk lukt dat. 

De letters ZWO staan voor: Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking

 

Onze commissie richt zich daarbij op twee hoofdthema’s. Dat zijn ‘bevorderen beeldvorming en betrokkenheid bij ZWO’ en ‘bewustwording van de relatie van ZWO met ons eigen dagelijkse leven’.

Om de beeldvorming en betrokkenheid te bevorderen hebben we als belangrijkste middel gekozen voor een jaarlijkse actie. Die houdt in dat we steeds een kalenderjaar geld inzamelen voor twee goede doelen. De doelen hebben bij voorkeur een directe relatie met Meppel en omgeving, bijvoorbeeld omdat een doel gesteund wordt door een stichting bij ons in de buurt. We staan uiteraard open voor suggesties van gemeenteleden om doelen voor te stellen. Het voordeel van doelen die een directe relatie hebben met Meppel is dat ze daardoor ‘ver weg‘ zijn maar toch ook ‘dichtbij’. De mensen die vanuit Meppel betrokken zijn bij de doelen kunnen immers in de diensten of op gemeenteavonden vertellen over hun doel en ook vragen beantwoorden. Jaarlijks vragen we in drie diensten speciale aandacht voor ZWO - met de nadruk op de langlopende projecten. Dat zijn de werelddiakonaatzondagen in februari en in oktober en daarnaast een dienst in mei of juni.


Welke relatie heeft ZWO met je dagelijkse leven? We vragen aandacht voor wat ZWO kan betekenen voor je eigen handelen hier en nu. Niet iedereen hoeft een stichting op te richten voor een goed doel, ver overzee. U kunt door bewust om te gaan met wat u geeft, koopt en eet ook een bijdrage leveren aan ZWO. Daarbij kunt u denken aan het kopen van Fair Trade producten of bewust kiezen bij welke bank je spaart. Wat doet die bank met uw geld? Maar ook brieven schrijven voor Amnesty International is een manier om je naaste ver weg te steunen. De schrijfacties in onze gemeente worden trouwens verzorgd door gemeenteleden en is geen actie van de ZWO-commissie. Maar we ondersteunen dit van harte.

Op dit moment bestaat onze commissie uit vier leden; Nico Middelkoop, Nelleke van Aalderen, Jan Koers en Hans Geerse. We zijn allemaal diaken, maar de commissie staat ook open voor gemeenteleden. Dus als je enthousiast bent geworden over wat we doen, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
de ZWO-commissie

Login

Welkom

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.

Onze gemeente kent twee wijkgemeenten. Te weten Stad en Landen en Het Erfdeel

 

Wilt u iets met ons delen? Dat kan via 'Contact' of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadenlanden

heterfdeel