Geschiedenis
In 1962 werd de Interkerkelijke Commissie Recreatie Gehandicapten ingesteld, waarin de Gereformeerde kerken en de Nederlandse Hervormde Kerk deelnamen. Deze Commissie zette zich in om vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking van de grond te krijgen. Al snel werd, aanvankelijk door de Federatie van Diaconieën en later door de Generale Diaconale Raad van de Nederlands Hervormde Kerk, het initiatief genomen om te komen tot de bouw van een diaconaal centrum voor recreatie voor gehandicapten. In mei 1968 werd het ontmoetingscentrum met de naam F.D. Roosevelthuis geopend. 

In 1985 is “de Vaart” gestart. Ontstaan door de overweldigende aanmeldingen voor de Hoogeveense en de Drentse week. Doordat er zoveel gasten niet op vakantie konden is het initiatief genomen om een derde week in Drenthe te organiseren.
De naam “De Vaart” is in 1985 bedacht.

Voor het bootje stond model het scheepje van de oecumene, dit geeft het interkerkelijke aspect van onze vakantieweek aan. Iedereen mag meevaren naar het Roosevelthuis.
Het zeil wordt gevormd door de provincie Drenthe, met daarop de plaatsen Assen en Meppel door de Vaart met elkaar verbonden.
De rolstoel op de boeg geeft aan dat de boot toegankelijk is voor hen, die lichamelijk gehandicapt zijn.
De vlag in top is de diaconale vlag. Dit symbool geeft weer hoe wij daadwerkelijk gestalte kunnen geven aan de kerk van Christus op deze aarde. Tevens maakt de diaconie het financieel mogelijk dat we kunnen varen.

Doelstelling
De vakantiecommissie heeft tot taak het organiseren van vakanties voor mensen, met een lichamelijke beperking en chronisch zieken, die door hun ziekte of anderszins, niet de mogelijkheid hebben zelfstandig op vakantie te gaan.
Samenstelling commissie Het dagelijks bestuur bestaat uit: Voorzitter: diaken of gemeentelid Secretaris/penningmeester: diaken of gemeentelid Algemeen lid: diaken of gemeentelid.
De algemene commissie wordt gevormd door: Coördinator Diakenen of gemeenteleden PKN Assen , Smilde, Bovensmilde, Hoogersmilde en Meppel.
“De Vaart” verzorgt jaarlijks een vakantieweek voor 45 gasten. Er gaan 35 vrijwilligers mee, waaronder een predikant en een aantal verpleegkundigen. Er wordt hen een passend en aantrekkelijk recreatieprogramma aangeboden. De aangemelde gasten worden bezocht en geholpen met het invullen van de aanmeldingsformulieren. De medische verklaring wordt ingevuld door de huisarts.
Van elke gast wordt een financiële bijdrage gevraagd naar draagkracht.
Dit jaar wordt de 32e “Vaartweek” georganiseerd van 17-24 september 2016 en gaan we naar de nieuwe locatie Roseveltvleugel op landgoed Hydepark.

Login

Welkom

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.

Onze gemeente kent twee wijkgemeenten. Te weten Stad en Landen en Het Erfdeel

 

Wilt u iets met ons delen? Dat kan via 'Contact' of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadenlanden

heterfdeel