In dit artikel zouden we nader ingaan op het diaconale ouderenbeleid, ware het niet dat tijdens de recent gehouden vergadering van de diaconie discussie is ontstaan over het nut en de noodzaak van de bestaande activiteiten die onze diaconie specifiek voor ouderen organiseert. Denk hierbij aan de kerstattentie die jaarlijks namens de diaconie wordt bezorgd bij de ouderen binnen onze kerkelijke gemeente. Omdat de discussie hierover nog lang niet is afgerond doen we hierbij de toezegging om op dit onderwerp later meer of minder uitgebreid terug te komen.

Dan iets over diaconie en PR (public relations)

 


Diaconaat werkt door mensen voor mensen. Voor mensen werken vereist zorgvuldigheid, geheimhouding en respect voor privacy. Door mensen werken vraagt om openheid, betrokkenheid en enthousiasme, informatieverstrekking en publiciteit. Onze diaconie is voortdurend op zoek naar de juiste balans. Het PR beleid is daarom gericht op het zoeken naar mogelijkheden en middelen om de diaconale doelstellingen en de diaconale inzet te promoten zonder afbreuk te doen aan de privacy van de doelgroep. Centraal staat dat de diaconie meer aan de weg wil timmeren om op die manier ook te werken aan het opheffen van de relatieve onbekendheid van de diaconale werkwijze binnen de eigen kerkelijke gemeente. De middelen die we daarvoor hebben zijn divers. De verschillende websites bieden bijvoorbeeld een goede mogelijkheid om diaconale informatie ‘online’ te kunnen raadplegen. Ook Gaandeweg biedt uitgelezen kansen om over actuele onderwerpen te publiceren, maar vooral wil onze diaconie zich ook presenteren tijdens de vieringen door uitleg te geven over projecten en doelen voor collectes, aandacht te vragen voor diaconale onderwerpen tijdens (kerkelijk) overleg en, zoveel als met een klein team mogelijk, te participeren in overlegmomenten van pastoraal ouderlingen en contactpersonen op wijk en buurtniveau.

 

Login

Welkom

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.

Onze gemeente kent twee wijkgemeenten. Te weten Stad en Landen en Het Erfdeel

 

Wilt u iets met ons delen? Dat kan via 'Contact' of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadenlanden

heterfdeel