Bolivia en Honduras stonden in 2013 centraal in de ZWO-activiteiten. We hebben voor het eerst een jaar lang met regelmaat gecollecteerd voor een kinderproject in Bolivia, Irpañani, en voor een school in Honduras ‘Miramundo’. In 2014 gaan we ons met zijn allen inzetten voor een project voor ‘opvang van ouderen’ in Sri Lanka, en voor een weeshuis op het eiland Bali.

Hoe is het 2013 gegaan?

 

 

De opbrengst: In 2013 hebben we ongeveer 24 keer gecollecteerd voor de twee doelen. Daarnaast is door sommige gemeenteleden ook apart gestort voor de projecten. Ook hebben de kinderen van de nevendienst in het Erfdeel twee keer dingen gemaakt en die verkocht voor het goede doel. De totale opbrengst was nog exact niet bekend toen ik dit schreef, maar we hopen dat we rond de 6000 Euro uitkomen. Echter, de projecten hadden eigenlijk meer geld nodig om de dingen te doen die ze zich hadden voorgenomen. Daarom hebben we besloten om voor 2013 het ingezamelde bedrag aan te vullen tot 5000 Euro per project. Dit doen we in principe eenmalig. Vorig jaar hebben we voor voor het eerst op deze manier gewerkt en zijn we wat traag op gang gekomen om u als gemeente goed te informeren.
Zwo-diensten: vorig jaar hebben we in beide wijken meegewerkt aan ZWO-diensten. Daarin hebben we liederen gezongen uit Latijns-Amerika, een geloofsbelijdenis gelezen uit Honduras en uit Bolivia en hebben we informatie gegeven over de beide projecten. Ook hebben we in beide wijken in een gemeenteavond informatie gegeven en vragen beantwoord.

Wat is er met het geld gedaan?

Wel, in 2013 is Irpañani gestart met een derde locatie in een afgelegen wijk van de stad El Alto. In de wijk zijn drie basisscholen en van deze drie zijn in totaal 30 kinderen een jaar lang opgevangen buiten schooltijd. Met het geld vanuit Meppel kon deze locatie ‘Sarah Eiva’ in 2013 voor een groot deel worden gefinancierd. Het gaat dan om de kosten voor de warme maaltijden (lunch) en de vergoeding voor de docenten die de kinderen helpen. Irpañani kan terugzien op een heel goed eerste jaar van het derde centrum. Op de foto ziet u Julia Callisaya, de directeur, met in haar hand een cheque van 5000 Euro van onze gemeente. Uiteraard is ze dankbaar voor de steun. Ze doet u de hartelijke groeten en wenst u Gods zegen. Meer informatie vindt u op www.opdehoogtevanbolivia.nl.

Miramundo Honduras
We hebben in een vorige Gaandeweg al uitgelegd waar onze steun voor Miramundo aan is besteed. Het ging met name om het realiseren van een centrale keuken. De school geeft namelijk een toerismeopleiding en binnen die opleiding is er natuurlijk aandacht voor koken. De inrichting van de keuken is betaald van de steun vanuit Meppel. De stichting Miramundo heeft dus ook 5000 Euro gekregen en ons bedankt voor de gift.

Wat gaan we in 2014 doen?
In dit nieuwe jaar gaan we ons inzetten voor twee nieuwe projecten. Een project voor ouderenopvang in Sri Lanka en een kindertehuis op Bali. Het project Community Concern – Sri Lanka – werkt in een dorp vlakbij Colombo aan verbetering van de levensomstandigheden van de dorpsgemeenschap. Onze steun gaat naar de opvang van ongeveer 45 ouderen die niemand hebben die naar ze omziet. In het kindertehuis Rumah Bapaku in Bali wonen 36 kinderen. Het gaat om kinderen uit hele moeilijke thuissituaties. Ze wonen in het huis en gaan ook naar een goede school.
Het project in Sri Lanka kennen we via een gemeentelid uit het Erfdeel (Henk Elzing). Het project op Bali wordt vanuit Nederland ondersteund door een echtpaar uit Meppel, waar we contact mee houden. Zo weten we uit de eerste hand hoe het met de projecten gaat. Net als vorig jaar gaan we weer in kerkdiensten en enkele gemeenteavonden aandacht besteden aan de projecten. We gaan ze beide kort introduceren op 2 februari aanstaande. Het is dan Werelddiakonaatszondag. Er is dan een landelijke collecte voor het werelddiakonaat, maar ook voor Community Concern, Sri Lanka. De collecten bevelen we van harte bij u aan.
Ons doel voor 2014 is tweeledig:
Het werk van Zending en Werelddiakonaat een gezicht geven en een bedrag bij elkaar brengen van 10.000 Euro! Dat is een flinke opgave, maar we hopen dat u ons daarbij helpt. Ook hebben we een basisscholen in Meppel bereid gevonden om met onze projecten mee te doen. De Anne Frankschool gaat zich inzetten voor het project voor Sri Lanka.

Een goed ‘werelddiakonaal’ jaar toegewenst, namens de ZWO-commissie, Hans Geerse

Login

Welkom

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.

Onze gemeente kent twee wijkgemeenten. Te weten Stad en Landen en Het Erfdeel

 

Wilt u iets met ons delen? Dat kan via 'Contact' of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadenlanden

heterfdeel