dsc 0959b31 januari 2014
Meppel

 

Beste collega-kerkenraadsleden en gemeente,

 

Afgelopen woensdag heeft de kerkenraad van de PKN-Gereformeerde kerk te Wierden unaniem besloten om een beroep uit te brengen, en op donderdag heeft een delegatie de beroepingsbrief gebracht. Ik heb de delegatie mijn antwoordbrief mee gegeven om voor te lezen in de kerkdienst van 2 februari. Mijn antwoord op hun roep om over te komen is ja.

Ik wil jullie graag op de hoogte brengen van hoe dit in zijn werk gegaan is.

In december 2013 is de predikant van de gemeente in Wierden met emeritaat gegaan. Dus afgelopen zomer werd daar een beroepingscommissie ingesteld. Deze heeft, naast alle verplichtingen vanuit de landelijke kerk, aan de gemeente namen gevraagd van eventuele kandidaten, die men geschikt achtte om de vertrekkende predikant op te volgen. Daarbij is mijn naam genoemd.
Nadat de beroepingscommissie is wezen horen, heeft men gebeld of het zin zou hebben in gesprek te gaan. Daar heb ik toen op gereageerd dat ze welkom waren voor een gesprek. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de beroepingscommissie in november unaniem van mening was mij voor te gaan dragen aan hun kerkenraad. Omdat december de maand van afscheid nemen van de scheidende predikant, was besloot de kerkenraad om verdere stappen uit te stellen tot na de feestdagen. Op 8 januari heeft de kerkenraad het voorstel van de beroepingscommissie overgenomen. Op 9 januari werd een brief gestuurd naar alle stemgerechtigde leden van de gemeente in Wierden. De zondag daarop was er een afkondiging in de kerkdienst. Op 19 januari ben ik in de avonddienst voorgegaan en op 22 januari was er een gemeenteavond waarop Johan en ik zijn wezen kennismaken met de gemeente. De gemeente kreeg daarna een week de tijd om schriftelijk te reageren naar de kerkenraad. Omdat er geen bezwaren binnengekomen zijn is het daarna dus tot het beroep gekomen. 

Als er een beroep komt zijn er altijd vele overwegingen. Ook in de procedure vooraf ‘vermenigvuldigen zich de gedachten’. En als jullie dit bericht krijgen zul je in gedachten wel aan het mee denken zijn, van waarom zou ik wel en waarom had ik niet… Ik wil je laten delen in wat voor mij het zwaarste gewogen heeft om het beroep aan te nemen.

In het Oude Testament staat als geloofsbelijdenis van het Joodse volk: ‘Mijn vader was een zwervende Arameeër…’. En in het Nieuwe Testament wordt ons voorgehouden in Hebreeën 11 om de pinnen niet te diep te slaan, omdat we een beter vaderland te wachten hebben. Ik kom zelf uit een predikantsgezin, en heb dus haast in de genen zitten dat we nergens een blijvende stad hebben. En sinds we PKN geworden zijn dringt het mobiliteitsbureau in Utrecht er ook regelmatig op aan dat predikanten bereid moeten zijn om de doorstroming in stand te houden. Men kan en wil niets opleggen, maar desgevraagd worden er termijnen genoemd van rond de 8 jaar.
Toen we hier in Meppel beroepen werden in 2009 was het voor ons daarom ook wel duidelijk dat we menselijkerwijs gesproken niet zouden blijven tot aan mijn emeritaat. En eigen gedachten volgend zou ik tegen 2015 wellicht begonnen zijn weer eens aan een sollicitatie te denken. Je moet daarbij dan rekenen dat er niet zoveel 100% standplaatsen meer vergeven worden…, je krijgt eens een afwijzing… Dus een vertrek uit Meppel zou dan nog een paar jaar geduurd kunnen hebben. Nu ik een beroep ontving moesten we sneller beslissen.
Het is in ons soort maatschappij al een hele eer om op mijn leeftijd nog een 100% standplaats aangeboden te krijgen. Maar ook hopen en bidden we het als leiding van God te kunnen zien, dat we deze keuze mochten maken: nog even blijven of alvast gaan. Als God ons leidt geeft dat vertrouwen voor de toekomst, ook als wij als predikant en gemeente binnenkort afscheid van elkaar nemen.

Ik heb gevraagd om de vijf jaar hier vol te mogen maken. Het afscheid zal daarom zijn op 18 mei en de intrede op 25 mei. Ik bedank ieder op dit moment alvast voor de goede dingen die we samen mee maakten, voor alle goeds wat ik van jullie weer opgestoken heb, en bid je NLB 416:1 toe: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn’.

With love, je Pieter Dekker

Login

Welkom

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.

Onze gemeente kent twee wijkgemeenten. Te weten Stad en Landen en Het Erfdeel

 

Wilt u iets met ons delen? Dat kan via 'Contact' of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadenlanden

heterfdeel