De continuïteit van het diaconale werk wordt steeds belangrijker als fundament onder het diaconale beleid. Het lijkt steeds moeilijker te worden om voldoende leden van de kerkelijke gemeente te werven voor het ambt van diaken. Wellicht is hier het bekende gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ van toepassing. Feit is dat de diaconie meer dan tot voor kort ‘op zoek’ moet naar versterking van de eigen gelederen.

Continuïteit van het diaconale werk staat of valt ook met de betrokkenheid van de kerkelijke gemeente op de diaconale doelstelling en de deelname aan bepaalde diaconale activiteiten. Het beleid voor de komende jaren is er op gericht om bij elke bestaande of nieuwe activiteit na te gaan of- en zo ja hoe en in welke mate gemeenteleden kunnen worden betrokken bij de opzet en de uitvoering.

Voorbeeld hiervan is onze ZWO commissie. De letters ZWO staan voor Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO commissie bestaat uit diakenen en leden uit de kerkelijke gemeente. De activiteiten van de ZWO commissie, voor zover deze bestaan uit fondsenwerving en uit het bevorderen van bewustwording en betrokkenheid binnen de Protestantse Gemeente van Meppel lenen zich bij uitstek voor een actieve deelname van buiten het diaconale team.

Het thema ZWO is in het diaconale beleid vertaald naar langer lopende projecten. Deze keuze vloeit voort uit de behoefte om een intensieve relatie aan te gaan met zorgvuldig gekozen projecten om op die manier de kerkelijke gemeente daar maximaal bij te kunnen betrekken en over te kunnen informeren.

In 2013 hebben op die manier de beide projecten in Honduras en Bolivia met hulp vanuit onze gemeente belangrijke stappen kunnen zetten in het realiseren van hun dromen. Voldoende aanleiding voor de diaconie om deze aanpak ook in de komende jaren te hanteren. In 2014 zullen projecten in Indonesië en Sri-Lanka mogen rekenen op onze bijzondere aandacht en (financiële) betrokkenheid.

In een volgend artikel willen we ingaan op het specifieke karakter van het jeugddiaconaat met als motto: ‘omdat we jongeren willen uitdagen om de ander werkelijk te zien’.

Login

Welkom

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.

Onze gemeente kent twee wijkgemeenten. Te weten Stad en Landen en Het Erfdeel

 

Wilt u iets met ons delen? Dat kan via 'Contact' of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadenlanden

heterfdeel