Deel 2 van deze serie artikelen over het diaconale beleid van de Protestantse Gemeente van Meppel sloten we af met: ‘Diaconie met een gezicht’.


Voor ons betekent dat zichtbaar zijn in activiteiten, in artikelen, in de verantwoording van de ontvangen en bestede middelen en in overleg waarin de diaconie zich opstelt als partner van de armen en als pleitbezorger van een gemeenschap waarin wordt omgezien naar elkaar en waarin rijkdom eerlijk wordt verdeeld.


Zo is onze diaconie rechtstreeks vertegenwoordigd in de ‘Stichting Kleine Noden’, in de organisatie van vakantieweek ‘De Vaart’ en in werkgroep ‘De Arme kant van Meppel’. Stuk voor stuk organisaties die opkomen voor mensen die het zwaar hebben.

 


Ook binnen de kerkelijke gemeente proberen we op alle mogelijke manieren onze doelen onder de aandacht te brengen en te houden. Diakenen hebben zitting in de wijkkerkenraden en in de Algemene Kerkenraad. De jeugddiakenen onderhouden stevige contacten met scholen en met (jeugd)groepen binnen de PGM, met als doel de jongeren zoveel mogelijk te betrekken bij kerkelijke activiteiten met een diaconaal doel. De ZWO commissie timmert volop aan de weg met fondsenwerving voor langlopende doelen. Deze zijn zichtbaar in alle zondagse erediensten en ze komen regelmatig aan bod in informatieve artikelen in Gaandeweg. De diaconie probeert tenslotte ook een wisselwerking op gang te brengen met leden van de kerkelijke gemeenschap door het plaatsen van ideeën-bussen met het suggestieve opschrift: ‘voor alles wat u wilt delen met de diaconie’.

 


‘Diaconie met een gezicht’ willen zijn betekent ook dat wij onze ambities en onze mogelijkheden delen met instanties binnen Meppel die betrokken zijn bij schuldhulpverlening en meer in het algemeen bij de begeleiding van mensen die in problemen zijn geraakt. Dit leidt tot een toename van het aantal aanvragen voor (financiële) hulp. De diakenen die belast zijn met het beoordelen van deze hulpvragen werken aan de hand van een richtlijn. Daar gaan we in een volgend artikel wat dieper op in.

Login

Welkom

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.

Onze gemeente kent twee wijkgemeenten. Te weten Stad en Landen en Het Erfdeel

 

Wilt u iets met ons delen? Dat kan via 'Contact' of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadenlanden

heterfdeel