Onlangs heeft de diaconie een nieuw beleidsplan ontwikkeld voor de periode tot 2020. Uit dit beleidsplan zijn de prioriteiten voor de korte termijn ondergebracht in een werkplan, dat werkplan geldt voor dit jaar en volgend jaar.

In enkele artikelen willen we de hoofdlijn van ons beleidsplan en werkplan met u delen. Suggesties uit de kring van lezers van Gaandeweg zijn van harte welkom want de opdracht om diaconaal bezig te zijn geldt voor de gehele gemeente.

 

Allereerst iets over de looptijd van het beleidsplan. 2020 is nog ver weg. Waarom de keuze voor zo’n lange periode? Wel, diaconaal beleid is beleid van de lange adem omdat het voortvloeit uit onveranderbare Bijbelse waarden. Tegelijk is diaconaal beleid ook beleid dat inspeelt op acute nood. Daarom is een juiste balans tussen de continuïteit van diaconale inzet op lange termijn en de flexibiliteit om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen van groot belang voor het goed kunnen functioneren van ons diaconale team.

De continuïteit van de diaconale inzet vraagt om instrumenten die voorkomen dat opgedane kennis en ervaring verloren gaan als diakenen afscheid nemen en nieuwe diakenen voortdurend het diaconale wiel opnieuw moeten uitvinden. Continuïteit is ook synoniem aan herkenbaarheid en zichtbaarheid. Onze diaconie werkt daarom met richtlijnen en protocollen, samengevat in een handboek. Alle vaste taken en procedures zijn hierin vastgelegd, inclusief de taakverdeling binnen het diaconale team. Dit schept duidelijkheid en het voorkomt dat individuele diakenen onevenredig zwaar worden belast.

Kernbegrippen die de basis vormen voor de inzet van alle diakenen zijn:
• Gemeenschap zichtbaar maken
• Liefde van Christus zichtbaar maken
• Dienen
• Gastvrijheid stimuleren
• Offervaardigheid stimuleren
• Barmhartigheid bevorderen
• Gemeente opwekken tot dienstbetoon
• Uitdelen
• Gaven inzamelen en beheren
• Met woord en daad de gemeenschapszin binnen de (kerkelijke) gemeente bevorderen

In een volgend artikel gaan we in op de visie en de missie die samen het fundament vormen onder ons diaconale functioneren.

Login

Welkom

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.

Onze gemeente kent twee wijkgemeenten. Te weten Stad en Landen en Het Erfdeel

 

Wilt u iets met ons delen? Dat kan via 'Contact' of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief

 

Stadenlanden

heterfdeel