financien-336x231

LET OP. In Gaandeweg stond in de uitnodiging een verkeerd email adres. Het juist adres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Mail verzonden naar het adres in de uitnodiging in Gaandeweg is niet aangekomen. Stuur het svp opnieuw naar het juiste adres.

 

Gemeenteavond: Financiën en Beleid op woensdag 28 november 2012

De Algemene Kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op de gemeenteavond op woensdag 28 november om 20.00 in Trias.

Onderwerp: Financiën en beleid

Als Protestantse Gemeente te Meppel staan wij midden in de samenleving. Om ons heen zien we diverse trends die ook van invloed zijn op ons ‘gemeente zijn’. Het is als gemeente goed om met elkaar te kijken naar die trends en om afspraken te maken hoe wij naar de toekomst toe ook een krachtige een bloeiende gemeente in Meppel blijven.

Het college van Kerkrentmeesters heeft twee notities ingebracht in de Algemene Kerkenraad.

- Beleidsnotitie. In deze notitie geeft het college beleidskaders aan hoe ze met de huidige (en afnemende) middelen de gemeente optimaal willen ondersteunen. Hierbij komen tal van onderwerpen aan de orde. Denk hierbij onder meer aan de visie op betaald personeel (bv koster/beheerder) hoe omgaan met financiële acties (b.v. kerkbalans) tot welke voorbereidende stappen moeten we zetten met betrekking besluitvorming over (kerk)gebouwen in de Stad en in de Oosterboer.

- Financiële notitie. In deze notitie heeft een werkgroep een aantal feiten verzameld een aantal trends geregistreerd en op basis daarvan scenario’s geschetst. 3 thema’s

o Inkomsten:

 Hoe ontwikkelt de kerkelijke bijdrage c.q. inkomsten zich naar verwachting de komende jaren

o Grootste uitgaven:

 Welke personele bezetting is nodig en welke feiten doen zich daarbij voor. (Het gaat hierbij dan vooral over predikantsplaatsen in Het Erf en Stad en Landen.)

 Gebouwen. Bij dit onderwerp missen we aantal feiten. In de beleidsnotitie van het College van Kerkrentmeesters worden acties in gang gezet om ook deze feiten boven tafel te krijgen.

Op de gemeenteavond willen we u meenemen in de geschetste denklijnen en ook uw visie horen op deze onderwerpen.

Het zijn onderwerpen die ons allemaal raken en helaas voeren we deze discussies niet uit rijkdom. We mogen deze discussies wel in vrijheid voeren en vanuit Kracht en Verbondenheid. Kortom, gemeenteleden van Oosterboer tot Bergierslanden, van Ezinge tot Centrum en alle andere wijken van Meppel kom naar deze gemeente avond. We hopen dat Trias te klein zal zijn en dat we ‘moeten’ uitwijken naar de kerkzaal.

Vragen of opmerkingen kunt u richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of sturen naar het kerkelijk bureau t.a.v. van de scriba van de AK.

 

Namens de Algemene Kerkenraad


Johan Ebbers, scriba.

Login

Welkom

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.

Onze gemeente kent twee wijkgemeenten. Te weten Stad en Landen en Het Erfdeel

 

Wilt u iets met ons delen? Dat kan via 'Contact' of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadenlanden

heterfdeel